Вівторок, 16.07.2019, 03:06
Вітаю Вас, Гість

 

Методична робота

Методична робота дошкільного навчального закладу спрямована на забезпечення успішності кожного педагогічного працівника. Цьому сприяють такі форми роботи:

 • педагогічні ради;
 • семінари;
 • засідання творчої групи;
 • консультації;
 • колективні перегляди;
 • самоосвіта педагогів.

Обговорюється використання кращих прийомів і методів. Головна увага приділяється розвитку зв’язного українського мовлення, розвитку знань про традиції та звичаї свого народу. Вся робота педагогічного колективу спрямована на  повноцінний  розвиток компетентності кожної дитини  закладу. У дошкільному навчальному закладі створено розвивальний життєвий простір, де діти навчаються з повагою відноситись один до одного, набувають знань про довкілля, природу рідного краю, видатних людей.   

 

 

 

 

 

 

Загальні відомості про заклад

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України, програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

      Базовий компонент дошкільної освіти України грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах у галузі дитинства.

 

      Базовий компонент дошкільної освіти - це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

      У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи.

 

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили:

 • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
 • збереження дитячої субкультури;
 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
 • пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;
 • повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

 

Працюємо за Програмою розвитку дітей від двох до семи років  «Дитина»

Загальна структура Програми передбачає інтегроване забезпечення діяльності педагогічного персоналу через практичне представлення програмового змісту роботи в таких аспектах: співпраця з родиною, зростання особистості, завдання та зміст навчально – виховної роботи, показники успішного розвитку дитини, умови успішної педагогічної роботи, вимоги до розвивального предметного середовища.

      Програмовий зміст освітньо-виховної роботи з дітьми представлено за роками життя дитини дошкільного віку (від двох до семи років). У такій послідовності: «Діти раннього віку», «Наші малята», «Дослідники, чомусики», «Наші старші діти».

      Затим під загальною назвою «Зміст освітньо-виховної діяльності» представлені тематичні підрозділи для кожної вікової групи за на­прямками; «Зростаємо дужими», «Мова рідна, слово рідне», «Художня література», «Дитина у довкіллі», «Граючись, зростаємо», «Віконечко у природу», «Математична скарбничка», «Чарівні фарби і талановиті пальчики», «Привчаємось працювати», 

     

Дитячий садок

 працює за 

      ПРОГРАМОЮ

"ДИТИНА"